Tüm Haberler

İki Aşiretin Kavgası Türküsünün Hikayesi

Bu destan iki aşiret beyinin kavgası üzerine söylenmiştir. Yüzyıllar boyu aşiretler değişik nedenler yüzünden birbiri ile çarpışmıştır. Karaca Oğlan’ın şimdiye değin bu konuda tek şiiri yayımlanmamıştır. Burada Cerit aşireti ile Avşar aşiretinin beylerinin ağızlarından birbirine meydan okuması anlatılıyor. Şairin yan tutmadığı görülüyor. Halk edebiyatında savaştan önce iki yanın komutanlarını konuşturmak gelenektir. Çukurova’nın ünlü iki aşiretinin karşısında Karaca Oğlan yansız kalmayı kendine zorunlu kılar. Çünkü, o gezici bir ozandır.

Son zamanlarda Toros Dağları bölgesinde yaşayan aşiretler arasından elde ettiğimiz cönklerden aldık bu destanı. Bu konuda ilk olduğu için destan önem taşımaktadır. Birinci dörtlükte bir bozukluk var kafiye yönünden.

Destanda adı geçen Recep Oğlu, Avşar Beyidir. Emirz’Oğlu da Cerid’in beyidir. Emirz’in doğrusu Emirza’dır. Daha doğrusu Mirza’dır. Halk Emirza diyor. Ölçü dolayısıyla da Emirz’ olarak yazdık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlarla Destek Ol!