Tüm Haberler

Gidin Bulutlar Gidin 1 Türküsünün Hikayesi

Kütahya bölgesinin melodi tarzı itibarıyla bir hususiyet taşıyan örneklerinden biri olan bu türkü, bir vaka üzerine halk tarafından söylenmiştir. Hakkı Bey isminde birinin, bir kıza aşık olması ve bu sebepten halk diline düşmesi, muhite mevzu olmuştur.

Mahalli tarz ve lehçe içinde bu gibi vakaları belirten, muhtelif mevzulardaki türkülere çok rastlanır. Halk diline düşen bu gibi sevişmelerin mevzuları arasında öyle tezatlara rastlanır ki mesela bir ihtiyar erkek zenginliğine güvenerek torunu yerindeki bir kıza aşık olup almak istemesi, mahalle imamının küfvü olmayan bir kadına aşık olması, ihtiyar bir karının torunu yerindeki bir delikanlı ile evlenmesi gibi vakalar, halkın gözünden kaçmayarak, vaka kahramanını muhitinden kaçırıncaya kadar dile dolarlar. Bu gibi türküler, zaman geçtikçe çıktığı muhitte hatıra olarak yaşar. Çok eski olan bu türküye “Hakkı Bey Türküsü” de denir. Bu vaka ise pek o kadar tezatlı olmayan bir mevzuya göredir.

***

Batı ile Orta Anadolu gibi başlı başına iki esas karakterin birbirine tesir ve istihale bölgeleri sayılan sınırları arasındaki Kütahya’nın durumuna bakılacak olursa, bu bölgenin de kendine mahsus bir hususiyet taşıdığı görülür. Diğer bölgelerde olduğu gibi buradaki hayat varlığının duygusunda da, tabiat ve iklimin yaradılış üzerindeki hakim olan tesiriyle meydana gelen ve muhiti belirten melodi çeşnisi ise, diğer taraflardan ayırt edilebilecek bir mahiyette olup göze çarpan rengiyle bir karakter sayılabilir.

Neşriyatımız ilerledikçe mukayese imkanlarının artarak hususiyetleri, esasları içindeki teferruatıyla bütün olarak meydana koymak üzere bu bölgenin melodi hususiyetlerinden bir melodi tipi örneğinden “Gidin Bulutlar” türküsünü vermekteyiz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlarla Destek Ol!