Tüm Haberler

Gazamat 1 Türküsünün Hikayesi

Aslı “Kaz Ahmet” tir. Halk dilinin yöresel konuşma alışkanlığından dolayı “Gaz Amat” diye anılır. 1918’den sonra, Burdur ve çevresinde türeyen eşkıya çetelerinden biri de “Gaz Amat Çetesi” dir.

Kemer karakol kumandanı Giritli Ali Ağa’nın yanında duran, odalığı gibi hizmet eden ve dost olarak yaşadığı kadın, bir fakirin düğününü yapmak istiyor. Gaz Amat da ‘ben yapacağım’ diyor ve böylece tartışmaya giriyorlar.

Gaz Amat asker kaçağı olduğu için, kadın kumandana ihbar ediyor. Karakol kumandanı Gaz Amad’ı tutuklamak isteyince, Gaz Amat dağa çıkıyor ve eşkıyalığa başlıyor. Gaz Amat, bir ara kendine yardımcılar da buluyor, bunlardan biri Sarı Keçili, Ürkütlülü Dede, diğeri de Antalyalı Gırıdın Süllü’dür.

Bir gün Gaz Amad ve arkadaşları Kemer’e gelip, Gaz Amad’ın evinde yatıyorlar ve o gün bir jandarma öldürüyorlar. Akşam vakti karakolu basıyorlar, ellerindeki fenerin şavkıyla etrafı görüp orada olan nahiye müdürünü ve onun yanında misafir olan Camadağa adlı doğulu müdürü öldürüyorlar.

Aydın’dan Gaz Amad’ı bulmak için gelen zeybekler, 15 gün Kemer’de kalıyorlar.

Yanında 40-50 yörük ve efeyi barındıran Antalyalı tavukçu Hekimoğulları, Gaz Amad’ı çekemiyor ve onu arıyorlar. Söbüce yaylasında Silme adlı yörüğün düğününe bütün efeleri davet ediyorlar. Planı Hekimoğlu kuruyor. Çavdır’dan Bunaklı Amat geliyor. Muhabbetten sonra gece yarısı, Hekimoğlu Goca Mehmet ile Bunaklı Amat, Gaz Amat’ı çeviriyorlar.

Gaz Amat, eşkıya geleneğine uyup yanında gezdirdiği kadını Arife Hanım ile daha önceden çemberin dışında kalmayı başarıyorlar. Hekimoğlu, Bunaklı Amat, Pazaravdanlı çoban ve diğeriyle, şafak vakti, Gaz Amad’ın arkadaşları olan Dede ile Süllü’yü öldürüyorlar.

Baskından sonra Gaz Amad Kemer yaylasına geliyor, beş el domdom kurşunu sıkıyor ve böylece sağ olduğunu bildiriyor. Daha sonra , kendisine yanaşan, Gök İbremoğlu (Gök İbrahimoğlu) efe ile Yüreğil’e geliyorlar. Çoban evin tabanından sürünüp çıkarken Gaz Amat tarafından öldürülüyor. Bana ‘Gaz Amat derler, arkadaşlarımı öldürdü’ diyor ve ciğerini söküp ısırıyor.

Denizli Gümüşgöl’ünde (Çardak yakınında), arkadaşı Payamlılı Veli efe ile giderlerken Denizli müfrezesi ile vuruşuyorlar. Gaz Amat kaba yerinden yaralanıyor, dağılıyorlar. Gaz Amat, Musalla yaylasına çıkıyor orada kadını Arife Hanım’ın yardımı ile yarasını tedavi ediyor. Daha sonra müfreze üzerine gidiyor. Gaz Amat beş el ateş ediyor, müfreze kaçıyor. Arife Hanım da kaçıyor, arkasından ateş ediyor vuramıyor. Yarası nüksediyor.

O vaziyette Eşenli İbrem (İbrahim) ağanın yanına geliyor. Gaz Amad’ın kardeşi Omar ile Eşenli Ağası, Gaz Amad’ı karakola teslim ediyorlar. Burdur hapishanesindeyken, Yunan savaşı için hapishanelerden adam toplayan Demirci Mehmet Efe’ye, sen efeysen ben de efeyim deyip, kalkmamış ve hapishanede kalmış.

Daha sonra Isparta damına sevkediyoruz diye götürülürken, Kışla köyü yakınında, şimdiki Gaz Amat çeşmesinde, kaçıyor bahanesiyle jandarmalar tarafından öldürülmüş.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlarla Destek Ol!