Tüm Haberler

Dünyalar Durdukça Durası Kızlar

Mucur’a bağlı köylerin birinde dünyaya gelen bir genç, askerliğini yapar, köyüne döner. Ailesi genci evlendirmek ister. Delikanlı annesinin gösterdiği kızların hiç birini beğenmez. Çaresiz kalan annesi oğluna, git köyleri gez, hangi kızı beğenirsen gidip onu sana alayım der. Delikanlı köyleri dolaşır ve gördüğü kızlar hakkında annesine şu dörtlüklerle cevap verir:

Erken çıktım şu Geyceğin içine
Kızları da boncuk takmış saçına
Su yolunda ırast geldim üçüne
Dünyalar durdukça durası kızlar

Kurugöl’ün kızları firek ekiyor
Aflak’ın kızları soğan dikiyor
Kabaca’nın kızları pancar söküyor
Dünyalar durdukça durası kızlar

Obruk’un kızları şemsiye başlı
Tatar’ın kızları pırasa saçlı
Yeniyapan kızları oklava kıçlı
Dünyalar durdukça durası kızlar

Karkın’ın kızları artise benzer
Asma’nın kızları ılımanda gezer
Kayı’nın kızları camıza benzer
Dünyalar durdukça durası kızlar

Çiğdem’in kızları gizli gülüşür
Çivril’in kızları çalık bölüşür
Mikail’in kızları kazla yarışır
Dünyalar durdukça durası kızlar

Avuç’un kızları kocaya kaçar
Sadık’ın kızları çok altın takar
Başköy’ün kızları yüksekte uçar
Dünyalar durdukça durası kızlar

Karacalı’nın kızları inek sağıyor
Aksaklı’nın kızları koca arıyor
Babur’un kızları gönül kırıyor
Dünyalar durdukça durası kızlar

Kepez’in kızları inde görünmez
Küçük Kavak kızlarına sual sorulmaz
Avcı’nın kızları arsız alınmaz
Dünyalar durdukça durası kızlar

Hiç görünme Kayapa’nın kızına
Kış getirir baharına yazına
İlk baharda kurtlar girer yozuna
Dünyalar durdukça durası kızlar

Topcu’nun kızları tumana girmiş
Aydoğmuş’un kızları eşşeğe binmiş
Kızılağıl’ın kızları uzayda gelmiş
Dünyalar durdukça durası kızlar

Yürücek’in kızları yolunmuş tavuk
Devepınarı’nın kızları dudağı yarık
Rışvan’ın kızları kocabaş bavık
Dünyalar durdukça durası kızlar

Karakuyu’nun kızları tarlada gever
Akçaağıl’ın kızları kocayı döver
Çatalarkaç’ın kızları patlıcan biber
Dünyalar durdukça durası kızlar

Cavlak’ın kızları tarlanın taşı
Çömelek kızları hiç bilmez işi
Acıöz kızları berberde olur tıraşı
Dünyalar durdukça durası kızlar

Rahma’nın kızları bir uzun kavak
Palangıç’ın kızları sarılmış yumak
Susuz’un kızları anadan savak
Dünyalar durdukça durası kızlar

İnaç’ın kızları kara katıran
Depesidelik kızları koca yatıran
Kaynar’ın kızları adam batıran
Dünyalar durdukça durası kızlar

Köpekli’nin kızları harmanda yatar
Çiftlik’in kızları adamı satar
Dalakçı’nın kızları çok türkü yakar
Dünyalar durdukça durası kızlar

Yolumuz uğradı Gümüş Kümbet’e
Kızların sorarsan yağlama kete
Bahçecik kızları benziyor ata
Dünyalar durdukça durası kızlar

Budak’ın kızları mangal kömürü
Burnağıl kızları arpa hamuru
Seyfe’nin kızları suyun samuru
Dünyalar durdukça durası kızlar

Karaova’nın kızları sarımsak başlı
Güzyurdu kızları yamalık kaşlı
Kıran’ın kızları pörtleme dişli
Dünyalar durdukça durası kızlar

Kırşehir kızları elma şekeri
Mucur’un kızları ayın tekeri
Bir yar için gezdim ben bu köyleri
Cümlenize kurban olası kızlar

Güz geldi dökülür bağlarda gazel
Her köyün güzeli bir ayrı güzel
O güzeller benim bağrımı ezer
Birisi de benim olası kızlar

Ana bu bekarlık canıma yetti
Kızları görünce içerim gitti
Bu Aşık sizlere bir şaka etti
Gözümün ışığı çırası kızlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlarla Destek Ol!