Tüm Haberler

Deli Hasan Ağa Türküsünün Hikayesi

Beğdili aşiretiyle birlikte Suriye vilayeti Rakka şehrine sürgün edilen Deli Hasan’a bağlı Türkmen obası, Rakka dönüşü Silsüpür Ceridi ile Adana, Gaziantep, Maraş ve Uzunyayla yoluyla Kırşehir Kaman ilçesindeki eski yurtlarına gelmek isterler. Uzunyayla’da çıkan bir kavgada Hasan Ağa’nın büyük kardeşi Raşit’i hasımları yakalayıp kollarından bağlarlar. Kendisini bağlayanlara Raşit; “Beni bırakın, biz Türkmen aşiretiyiz. Kardeşim Hasan gelirse sizi bağladığınız için, beni de bağlandığım için öldürür.” der. Çok geçmeden Hasan Ağa gelir, çıkan çatışmada onların reisi Mehmet Beyi elindeki topuzla vurur, öldürür.

Uzun yolculuktan sonra yurtlarına dönen Deli Hasan Ağanın obasını bölge halkı padişaha şikâyet eder. Onlar da Çiçekdağı’nın üzerindeki Çamlık tepeye gider yerleşirler. Orada Raşit, Hasan ve Yusuf’un babası olan ve şimdi burada türbesi bulunan veli insan Hoca Ahmet Veli ve torunu ölür. (1878) Bir müddet sonra oğlu Hasan, obayı Kırşehir Kaman’a bağlı Molla Osmanlar köyüne yerleştirir. Obanın buraya yerleşmesini istemeyen bir topluluk köyü basar. Deli Hasan Ağa çıkan çatışmada kalçasından vurulur ama üzerine gelen beş yüz atlıyı on dört atlı ile sürer ve Köm Evleri mevkiine kadar kovalar. Hatta reislerinin elindeki şahin kuşunu parmağıyla birlikte vurur düşürür. Bu Türkmen obasının günümüzde kabile adları Ahmetler olarak anılmaktadır. Rakka’ya iskân dönüşü meydana gelen olayları, bu obaya ait elimize geçen dörtlükler bu şekilde anlatır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlarla Destek Ol!