Tüm Haberler

Boy Beyi Hacı Bey’in Ağıdı Türküsünün Hikayesi

1865 yılında Güney Türkmenler’inin iskanları sırasında Avşar oymağının boy beyi Hacı Bey’dir. Fırka-i İslahiye komutanları Derviş Paşa, Ahmet Cevdet Paşa yerleşme konusunda Hacı Bey’le pazarlık yapmışlar. Önceleri Uzun Yayla’ya aşiretini yerleştirmeyi kabul eden Hacı Bey, sonraları bu isteğinden vazgeçmiştir. Çünkü o sıralar devlet Uzun Yayla’ya Çerkez göçmenlerini yerleştirmeye karar vermişti.

Hacı Bey aşiretini Pınarbaşı yöresine iskan ettirdi. Pınarbaşı ilçesinin şimdiki hükümet konağının bulunduğu yer de, Hacı Bey’in konağıydı. Göçebelikten yerleşik düzene geçiş çok sancılı olmuş, o yüzden de haksızlıklar, buna bağlı huzursuzluklar eksik olmamıştı. Hacı Bey hastalanarak ölmüştü.

Yorumlar “Boy Beyi Hacı Bey’in Ağıdı Türküsünün Hikayesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklamlarla Destek Ol!